Φεβρουάριος 19 2019 0Comment

PSOMAKARA πιστοποίηση BV ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015

Είμαστε περήφανοι να σας ανακοινώσουμε ότι η PSOMAKARA Diving Services & Consulting Co πιστοποιήθηκε από την BV κατά το ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015.

Το πρότυπο ISO 9001 είναι ένα διεθνές πρότυπο αναγνωρισμένο σε όλο τον κόσμο για τη δημιουργία Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας. Το ISO 9001 δίνει έμφαση στην απόδοση και τη συνεχή βελτίωση.

Δημιουργήθηκε από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης, το ISO 9001 βασίζεται σε επτά αρχές διαχείρισης της ποιότητας:

  1. Εστίαση στον πελάτη
  1. Leadership
  1. Δέσμευση ανθρώπων
  1. Διαδικασία προσέγγισης
  1. Βελτίωση
  1. Απόδειξη των αποφάσεων
  1. Διαχείριση σχέσεων

 

Όταν υιοθετηθούν πλήρως, οι αρχές αυτές έχουν αποδειχθεί ότι βελτιώνουν τις οργανωτικές επιδόσεις.

 

Ποια είναι τα οφέλη από την εφαρμογή του προτύπου ISO 9001;

– Συστηματική προσέγγιση στη διαχείριση

– Σαφήνεια στον ορισμό των αρχών και των ευθυνών

– Καλύτερη τήρηση αρχείων και τεκμηρίωση

– Καλύτερη ανιχνευσιμότητα στις βαθύτερες αιτίες των προβλημάτων

– Βελτιωμένη ικανοποίηση του πελάτη και βελτιωμένη εμπιστοσύνη των πελατών που οδηγεί στην επανάληψη των εργασιών

– Διόρθωση λαθών στο αρχικό στάδιο

– Μικρότερη επανάληψη σφαλμάτων

– Μείωση της ανάγκης πολλαπλών αξιολογήσεων

– Συνέπεια στην παράδοση του προϊόντος ή της υπηρεσίας σας

– Βελτιωμένες διαδικασίες επικοινωνίας, προγραμματισμού και διαχείρισης, εταιρική εικόνα και θέση στην αγορά.

Η PSOMAKARA Diving Services & Consulting είναι πάντα ενημερωμένη!