Νέος καταδυτικός σταθμός στο Αμπιτζάν της Ακτής Ελεφαντοστού

Νέος καταδυτικός σταθμός στο Αμπιτζάν της Ακτής Ελεφαντοστού

Η PSOMAKARA Diving Services & Consulting Co προσφέρει τώρα υπηρεσίες κατάδυσης στο Αμπιτζάν της Ακτής Ελεφαντοστού με καταδυτικό σταθμό και γραφεία, με μόνιμο και άρτια καταρτισμένο και εξειδικευμένο προσωπικό. Ο καταδυτικός σταθμός στο Αμπιτζάν παρέχει ποικίλες υποβρύχιες υπηρεσίες, οι οποίες …

Hull and surface roughness

Hull roughness

The instrument to measuring hull roughness is the BSRA Roughness Gauge. The instrument measures the Average Hull Roughness (AHR), which is defined as the average of minimum 100 measurements of Mean Hull Roughness (MHR). MHR is the average …

Propeller surface roughness

Introduction

The importance of fuel economy in present day ship operation has been demonstrated many times in recent years. Oil costs have fluctuated for years. The requirement to maintain economical operation is therefore vital.

Notable advances have been made in …