ΚΟΠΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Οι υποβρύχιες κοπές στα πλοία βρίσκουν εφαρμογή κυρίως, στις περιπτώσεις σπασμένων ή χτυπημένων πτερύγιων, σε περιπτώσεις πλοίων που έχουν ναυαγήσει και πάνε για scrap, σε ελάσματα ή κομμάτια ελασμάτων που χρειάζονται αντικατάσταση. Η PSOMAKARA Diving Services & Consulting Co με την πολυετή εμπειρία που διαθέτει στις υποβρύχιες κοπές και με τους ειδικά εκπαιδευμένους δύτες που έχει στο δυναμικό της εγγυάται για το καλύτερο και το πιο γρήγορο αποτέλεσμα.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΚΟΠΗΣ

Οι υποβρύχιες κοπές αποτελούν ένα ιδιαίτερα χρήσιμο αντικείμενο, σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, αφού χρησιμοποιούνται για επιχειρήσεις διάσωσης, προετοιμασίας πολλές φορές των ελασμάτων πριν συγκολληθούν και επιδιόρθωσης ζημιών από ατυχήματα. Υπάρχουν δύο τύποι ηλεκτροδίων που χρησιμοποιούνται για κοπή μετάλλων με τόξο οξυγόνο (oxyarc)  –σωληνοειδή- ατσάλι και  εξώθερμος  τύπος (Ultrathermic), οι οποίοι παρέχουν εξαιρετικά αποτελέσματα κοπής. Τόξο οξυγόνου χρησιμοποιεί σωληνοειδή ατσαλένια- ηλεκτρόδια τα οποία αποτελούνται από μια κοιλότητα και έχουν στεγανοποιηθεί με επίστρωση τήξης. Η συσκευή συγκράτησης του ηλεκτροδίου είναι εφοδιασμένη με μία δίοδο οξυγόνου. Η προθέρμανση γίνεται διά της δημιουργίας ενός τόξου μεταξύ του ηλεκτροδίου κοιλότητας και του μετάλλου που πρόκειται να κοπεί. Μόλις χτυπήσει το τόξο, ο μοχλός οξυγόνου κοπής είναι σε ύφεση, το οξυγόνο ρέει μέσω του ηλεκτροδίου κοιλότητας, και η κοπή αρχίζει. Το μέταλλο οξειδώνεται  και αποσπάτε. Εκτελούν αποτελεσματική κοπή και λειτουργούν πολύ καλά σε καθαρό μέταλλο, λόγω της ανάγκης συνεχόμενης ροής ηλεκτρισμού δεν μπορούν να διαπεράσουν υψηλή διάβρωση ή θαλάσσια ρύπανση αποτελεσματικά.

ΚΟΠΗ ΜΕ ΣΩΛΗΝΟΕΙΔΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ

Πλεονεκτήματα των  σωληνοειδών ατσαλένιων-ηλεκτροδίων.

 • Μέταλλο έως 2 ίντσες σε πάχος μπορεί να κοπεί.
 • Η κοπή εκτελείται ταχέως.
 • Πραγματοποιούνται λείες, καθαρές, στενές κοπές.
 • Η ισχύς που απαιτείται είναι εντός των δυνατοτήτων των 400 αμπέρ παροχής ρεύματος συγκόλλησης.
 • Υπάρχει λιγότερη σπατάλη ηλεκτροδίου επειδή το ηλεκτρόδιο πρέπει να είναι σε συνεχή επαφή με το μέταλλο που κόβεται για να συντηρήσει τόξο.

Μειονεκτήματα  των σωληνοειδών ατσαλένιων-ηλεκτροδίων.

 • Ο χρόνος καύσης του ηλεκτροδίου είναι μικρός (περίπου ένα λεπτό).
 • Απαιτεί καλή ορατότητα επειδή παράγει ένα στενό διάκενο.
 • Απαιτείται μια μηχανή συγκόλλησης.
 • Απαιτείται ανώτατη ένταση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Όπως οι υποβρύχιες συγκολλήσεις, έτσι και οι υποβρύχιες κοπές εξασφαλίζουν στις εργασίες ταχύτητα και πολύ χαμηλό κόστος, με εξίσου καλό αποτέλεσμα, το οποίο τις καθιστά αναντικατάστατες στο χώρο των θαλάσσιων κατασκευών. Οι υποβρύχιες κοπές έχουν πολλά κοινά σημεία με αυτές που πραγματοποιούνται στην επιφάνεια. Η διαφορά τους είναι στον ειδικό εξοπλισμό που απαιτούν και στους εξειδικευμένους δύτες που τις πραγματοποιούν. Χρειάζεται επίσης αυστηρή τήρηση των κανόνων ασφαλείας. Η εξώθερμη κοπή (Ultra thermic cutting) χρησιμοποιεί ένα ηλεκτρόδιο γεμάτο με μικρά σύρματα καυσίμου και οξυγόνου υψηλής έντασης για να κάψει συνεχώς χωρίς τόξο. Μόλις αναφλέγεται η ράβδος το ηλεκτρικό ρεύμα μπορεί να σβήσει. Η θερμότητα διατηρείται από θερμό-χημική αντίδραση που υπέστησαν τα εξώθερμα υλικά. Χυτοσίδηρο, ανοξείδωτο χάλυβα και μη σιδηρούχων μετάλλων δεν οξειδώνονται, ως εκ τούτου, η υποβρύχια κοπή γίνεται μέσω της διαδικασίας τήξης. Εκτελούν αποτελεσματική κοπή και καίγουν διαπερνώντας χάλυβα, σκυρόδεμα, πέτρα, κοράλλια, θαλάσσια ανάπτυξη και άλλων μη-αγώγιμα υλικά, όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.

ΚΟΠΗ ΜΕ ΕΞΩΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ

Πλεονεκτήματα των εξωθερμικών ηλεκτρόδιων

 • Μπορούν να κόψουν λεπτά μέταλλα όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
 • Η κοπή εκτελείται ταχέως.
 • Κόβουν όλων των ειδών σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μετάλλων.
 • Εφαρμόζονται σε όλα τα πάχη μετάλλου.
 • Η ισχύς που απαιτείται είναι εντός της ικανότητας μιας πηγής ρεύματος συγκόλλησης 200 αμπέρ.
 • Μια μπαταρία 12-volt μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πηγή ανάφλεξης.

Μειονεκτήματα των εξωθερμικών ηλεκτρόδιων

 • Απαιτείται μεγαλύτερος όγκος οξυγόνου απ ‘ότι των σωληνοειδή ατσάλινων-ηλεκτροδίων.
 • Ώρα καύσης του ηλεκτροδίου είναι μικρή, 45 έως 55 δευτερόλεπτα.
 • Δεν απαιτείται επαφή με το αντικείμενο εργασίας για τη διατήρηση της ανάφλεξης, έτσι μπορεί να συμβεί ανάλωση του ηλεκτρόδιου.

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ

Στα πλοία οι υποβρύχιες κοπές βρίσκουν εφαρμογή κυρίως, σε περιπτώσεις που υπάρχουν σπασμένα ή χτυπημένα πτερύγια, σε περιπτώσεις που το πλοίο μετά από ναυάγιο πάει για scrap και σε ελάσματα ή κομμάτια ελασμάτων που χρειάζονται αντικατάσταση, όπως οι περιπτώσεις αποκολλημένου παρατροπιδίου. Μαζί με τη μηχανή, η προπέλα παίζει πρωταρχικό ρόλο στην επίδοση του πλοίου. Καθοριστική είναι η σημασία της, στον χειρισμό, στην ταχύτητα και στην επιτάχυνση του πλοίου, την μακροζωία του κινητήρα, την κατανάλωση καυσίμου και φυσικά στην ασφάλεια. Έτσι λοιπόν, τυχόν χτυπήματα στην προπέλα μπορεί να γίνουν ιδιαίτερα καταστροφικά για την καλή λειτουργία του πλοίου. Μπορεί να υπάρξουν διάφορα είδη ζημιών. Κάποιες φορές οι ζημίες είναι μικρές, οπότε η αποκατάσταση είναι απλή διαδικασία. Κάποιες άλλες όμως είναι μεγαλύτερες, όπως σπασίματα π.χ, που να απαιτούν κοπή τμήματος ενός ή και παραπάνω πτερυγίων, έτσι ώστε στη συνέχεια να γίνει λείανση και η έλικα να αποκτήσει ξανά το υδροδυναμικό της σχήμα.

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΚΟΠΗΣ

Οι υποβρύχιες υπηρεσίες κοπής σε πλοία εφαρμόζονται κυρίως στην περίπτωση παραμορφωμένων λεπίδων, για την αποστολή ναυαγίων που προορίζονται για θραύσματα, σε πλάκες ή κομμάτια πιάτων που χρειάζονται αντικατάσταση, όπως είναι η αποσπώμενη καρίνα.

Μαζί με τον κινητήρα, η έλικα παίζει πρωταρχικό ρόλο στην απόδοση του πλοίου. Απαραίτητη είναι η σημασία της για τον χειρισμό, την ταχύτητα και την επιτάχυνση του πλοίου, τη διάρκεια ζωής του κινητήρα, την κατανάλωση καυσίμου και ακόμη και την ασφάλεια. Συνεπώς, τυχόν παραμορφώσεις των λεπίδων έλικας μπορεί να είναι ιδιαίτερα επιζήμιες για την καλή λειτουργία του πλοίου.

Μπορεί να υπάρχουν διάφοροι τύποι ζημιών. Μερικές φορές η ζημιά είναι μικρή, οπότε η ανάκαμψη είναι απλή. Αλλά άλλες φορές είναι μεγαλύτερες παραμορφώσεις οι οποίες απαιτούν κοπές τμημάτων  της λεπίδας και εξομάλυνση έτσι ώστε η έλικα να μπορεί να ανακτήσει το υδροδυναμικό σχήμα.

Η εταιρία PSOMAKARA Diving Services & Consulting Co με την πολυετή εμπειρία που διαθέτει στις υποβρύχιες κοπές και με τους ειδικά εκπαιδευμένους δύτες που έχει στο δυναμικό της εγγυάται για το καλύτερο και το πιο γρήγορο αποτέλεσμα.

Η εταιρία PSOMAKARA Diving Services & Consulting Co διαθέτει έδρες στην Ελλάδα (Piraeus, Chios, Thessaloniki, Corinth, Nea Karvali, Patra, Volos, Kali Limenes), Τόγκο (Lome), Τουρκία (Istanbul, Canakkale, Iskenderun), Κύπρο (Limassol, Larnaca), Ακτή Ελεφαντοστού (Abidjan), Κονγκό, Ισπανία (Palma de Mallorca, Canary Islands, Valencia), Γουινέα (Conakry) Μεξικό (Tuxpan, Punta Manzanillo, Lazaro Cardenas), Κίνα (Qingdao, Lianyungang, Rizhao) και βάσεις σε όλο τον κόσμο.

Κεντρικό τηλέφωνο επικοινωνίας 24/7: (+30) 210 4001120, (+30) 210 4004470

Email: info@psomakara.com

Αναζητάτε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για Υποβρύχια Κοπή Μετάλλων;