Η PSOMAKARA παρέχει υπηρεσίες ασφαλείας στα πλοία που φεύγουν από το λιμάνι του Λομέ.

Για να παρέχουμε αυτές τις υπηρεσίες, πρέπει να λάβουμε μια αίτηση τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την άφιξη του πλοίου στο Λομέ μαζί με ένα έντυπο αίτησης στο οποίο πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα πεδία, προκειμένου να κάνετε χρήση των υπηρεσιών και να οργανώσετε την ομάδα των φρουρών που θα επιβιβάζονται στο πλοίο και έχουν εξουσιοδοτηθεί να εκτελούν υπηρεσίες ασφαλείας στο σκάφος.

Ένα έντυπο επιβεβαίωσης πρέπει να αποσταλεί στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο προκειμένου να αποκτηθεί άδεια για την ένοπλη φρουρά ασφαλείας και να γίνει επιβίβαση στο σκάφος. Αυτό γίνεται σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές, τις λιμενικές αρχές και το ναυτικό του Τόγκο.

 

Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα: